INOX 304,316,304l,316l cuộn đang về cảng, nhập,kho
INOX 304,316,304l,316l cuộn độ dầy từ 0.3mm đến 6.0mm

   INOX 304,316 ống công nghiệp từ phi 21mm đến phi 609mm

INOX 304, 316, 201 đặc  từ  φ 5mm đến  φ 120mm