INOX cuộn 304, 316, 201, 430 từ 0.3mm đến 6.0mm

INOX 304, 316, 201 lap đặc từ φ 5mm đến  φ 120mm

INOX 304, 316 ông đúc  φ 10 mm đến φ 219mm

INOX 304, 316 ông đúc  φ 10 mm đến φ 219mm