INOX cuộn 201, 316, 304, 430 từ 0.3mm đến 6.0mm

INOX cuộn 201, 316, 304, 430 từ 0.3mm đến 6.0mm

INOX 304, 316, 201lap đặc  từ  φ 5mm đến  φ 120mm

INOX tấm 304, 316, 201, 430. từ 1.0mm đến 40mm