INOX cuộn 430,304, 316, 201, từ 0.3mm đến 6.0mm

INOX tấm 430,304, 316, 201. từ 1.0mm đến 40mm

INOX 304, 316 công nghiệp  φ 21mm đến φ 609mm
CÁP INOX 304 ,CÁP INOX XAY DỰNG