INOX cuộn 304, 316, 201, 430 từ 0.3mm đến 6.0mm

 INOX cuộn 304, 316, 201, 430 từ 0.3mm đến 6.0mm

INOX tấm 304, 316, 201, 430. từ 1.0mm đến 40mm 

INOX 304, 316, 201 đặc  từ  φ 5mm đến  φ 120mm