video 1 


video2
video3 

video4

INOX 304, 316 ông đúc  φ 10 mm đến φ 219mm