INOX 304, 316 công nghiệp  φ 21mm đến φ 609mm


INOX cuộn 304/304l 316, 201, 430 từ 0.3mm đến 6.0mm 

INOX tấm 304/304l 316, 201, 430. từ 1.0mm đến 50mm

INOX 304/3-4l 316 công nghiệp φ 21mm đến φ 609mm

INOX 304/304l 316, 201 đặc  từ  φ 5mm đến  φ 200mm